Milieu

Bekijk het milieubeleid

Meer informatie Externe link

Bekijk milieurapportages

Meer informatie Externe link

Bekijk het laatste duurzaamheidsrapport

Meer informatie Externe link

Bekijk onze toewijding aan UN Global Compact

Meer informatie Externe link

Overzicht

Ons milieuprogramma is gericht op gebieden waar wij een echte impact kunnen maken:

  • Uitstoot verlagen
  • Verantwoordelijk consumeren
  • Natuur en leefgebieden in stand houden

Deze drie pijlers zijn de prioriteiten van het milieuraamwerk van dnata. Wij hebben als doel om resultaten te leveren voor deze focusgebieden in onze eigen operationele activiteiten, evenals via onze producten en services, zodat we onze klanten en partners kunnen ondersteunen bij het bereiken van hun milieudoelstellingen.

Lidmaatschappen en certificeringen

dnata werkt sinds december 2022 conform de IATA Environmental Assessment (IEnvA)-norm voor leveranciers van services op de grond. Dit geldt ook voor al onze activiteiten in de V.A.E., waaronder: afhandeling op de grond en vrachtwerkzaamheden, catering, reizen, gastvrijheid en bedrijfsactiviteiten. We blijven naar volledige certificering toewerken en hebben ISO14001:2015-accreditaties voor de luchthavens van Dubai en verschillende locaties wereldwijd.

dnata is in maart 2023 lid geworden van het United Nations Global Compact-programma, een vrijwillig initiatief waarin we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) en principes van de VN onderdeel maken van onze strategie, cultuur en operationele activiteiten.

Uitstoot verlagen

De uitstoot van onze vloot verlagen

Onze vloot van grondservicevoertuigen (GSE) en wegvoertuigen zijn een van onze belangrijkste uitstootbronnen. Wij proberen deze impact te verlagen door onze vloot zo efficiënt mogelijk te gebruiken en het aandeel elektrische voertuigen in onze vloot te vergroten. Telematicasystemen, die zijn geïnstalleerd in de meeste van onze voertuigen, ondersteunen efficiënt gebruik van voertuigen en apparatuur, het verminderen van stilstand en het belonen van goed gedrag van chauffeurs. Toen het systeem werd geïntroduceerd in onze afhandelingsactiviteiten op de grond in Italië, resulteerde dit in een verlaging van 14% van het brandstofverbruik en de hieraan gekoppelde uitstoot. Stoppen met het gebruik van voertuigen met fossiele brandstoffen is een ander doel van dnata. Op dit moment is ongeveer 15% van onze internationale grondafhandelingsvloot elektrisch en wij hebben als doel om dit percentage in de komende jaren aanzienlijk te verhogen.

Groenere faciliteiten

Wij hebben een groot portfolio aan faciliteiten, van vrachtpakhuizen tot kantoren en luchthavenlounges. Waar mogelijk passen wij groene bouwnormen toe in de constructie van onze nieuwe faciliteiten. Onze moderne vrachtfaciliteit op de luchthaven Heathrow, dnata City East, is gebouwd volgens de BREEAM-norm 'uitstekend' voor extern en 'heel goed' voor intern. Investering in de ledverlichting in onze faciliteiten in het Verenigd Koninkrijk heeft onze CO2-uitstoot met 1.000 ton per jaar verlaagd en de energiekosten aanzienlijk verlaagd.

Onze GSE-onderhoudsfaciliteit in Singapore heeft een milieuvriendelijk ontwerp dat rekening houdt met de windrichting, warmtestraling, schaduw, daglicht en energiebehoud. dnata Singapore is ook bezig met het installeren van zonnepanelen in onze magazijnterminal voor catering en vracht. De verwachting is dat het systeem meer dan 4 miljoen kWh elektriciteit per jaar zal genereren en de jaarlijkse CO2-uitstoot met ongeveer 2.000 ton zal verlagen.

Wij installeren energiezuinige apparatuur in onze nieuwe moderne cateringfaciliteiten, inclusief wassystemen die water-, energie- en afwasmiddelverbruik aanzienlijk verlagen, efficiënte koeleenheden die gassen gebruiken met een lager potentieel voor het opwarmen van de aarde, efficiënte isolatie en ledverlichting.

Producten met lage uitstoot

Wij richten ons op onze internationale operationele activiteiten, maar werken ook aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van onze producten en services. In 2020 werd dnata het eerste bedrijf in grondafhandeling dat succesvol groene vluchtactiviteiten uitvoerde in het Midden-Oosten en de V.S.

Verantwoord verbruik

Verbruik verminderen

Wij werken hard aan het verminderen van het afval dat wij genereren en dat de stort zal bereiken. Van innovatieve technologie tot het inperken van voedselverspilling of het implementeren van papierloze processen, wij proberen afval waar mogelijk te verminderen.

dnata Cargo heeft in het Verenigd Koninkrijk geïnvesteerd in moderne apparatuur die het mogelijk maakt om papierloos te werken, met whiteboardtechnologie en handheld tablets die allemaal bijdragen aan het toepasselijk efficiënt en veilig vervoeren van vracht. dnata Catering in Australië heeft een app ontwikkeld die het mogelijk maakt voor keukens om vliegtuigmenu's op iPads te bekijken, waardoor er aanzienlijk minder papier wordt gebruikt.

De digitalisering van processen binnen onze operationele activiteiten in de V.A.E. heeft geresulteerd in een aanzienlijke besparing van papier en een kostenverlaging van meer dan USD 80.000 in één operationeel gebied. Het hergebruik van polytheenvellen in een van onze vrachtactiviteiten heeft ons jaarlijkse verbruik van polytheenvellen met 45% verlaagd. Onze activiteiten voor het verminderen van plastic voor eenmalig gebruik heeft geleid tot een eliminatie van ongeveer 1,2 miljoen flessen voor eenmalig gebruik, alleen al in 2019.

Afval en recycling

De installatie van biovergisters in Australië heeft geleid tot 72 ton minder voedselafval naar de stort tijdens het eerste jaar van gebruik. Als vloeibaar afval aan boord wordt gescheiden, kunnen onze cateringeenheden dit afval verwijderen via behandelingssystemen op locatie, indien beschikbaar.

Onze voertuigonderhoudsfaciliteiten recyclen grote hoeveelheden afgewerkte olie en sturen waar mogelijk voertuigaccu's terug naar leveranciers voor recycling. In 2016 begon onze GSE-onderhoudsbasis in Dubai met de renovatie van GSE, om de levensduur te verlengen en afvalhoeveelheden aanzienlijk te verlagen door het schrappen van apparatuur.

Milieuvriendelijke producten

Wij willen onze klanten ondersteunen bij het maken van duurzamere keuzes. Onze nieuwe Marhaba-lounges in Dubai en Zürich zijn uitgerust met geavanceerde waterfilters, waardoor minder plastic flessen voor eenmalig gebruik worden verbruikt.

Onze cateringteams zijn in staat om producten (vooral proteïnen) te herleiden tot de bron, wat helpt bij het promoten van lokale producten en het verminderen van het aantal kilometers dat nodig is om een menu te maken. We werken steeds meer samen met verschillende luchtvaartklanten voor het analyseren van verbruikstrends en we gebruiken voorspellende data voor het optimaliseren van het inladen van eten en drinken voor catering aan boord. We hebben een vermindering van voedselafval van maximaal 50 procent waargenomen in een van onze operationele activiteiten na de introductie van een proces voor het vooraf bestellen van eten.

De natuur en leefgebieden in stand houden

Illegale handel in wilde dieren

dnata werd in 2020 de eerste leverancier van grondservices die de United for Wildlife (UFW) Transport Taskforce Buckingham Palace Declaration ondertekende, een belangrijke overeenkomst waarin belangrijke acties uiteen werden gezet voor het beëindigen van illegale handel en vervoer van wilde dieren. De Taskforce biedt een forum voor organisaties om beste praktijken te delen, de juiste connecties met wetshandhavingsinstanties te vinden in het geval verdachte activiteiten worden ontdekt en vooral het vergroten van bewustzijn over de problemen van de illegale handel in wilde dieren.

dnata heeft een nultolerantiebeleid voor het meenemen van verboden diersoorten, jachttrofeeën en alle producten die gerelateerd zijn aan illegale activiteiten omtrent wilde dieren. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van bewustzijn van werknemers en klanten, het bieden van training en het zorgen voor een speciaal meldingskanaal zodat onze mensen en partners de mogelijkheid hebben om illegale handel in wilde dieren te stoppen door verdachte activiteiten te melden. Dit kan variëren van het identificeren van een passagier die een ongebruikelijk reisschema heeft dat mogelijk niet in orde is, angstig gedrag bij passagiers, vracht die beweegt, geluiden of geuren die passen bij de ontdekking van smokkelwaar en zo voort.

Welzijn van dieren

Wij geven om de dieren, gidsen en verzorgers die onze klanten tijdens hun vakantie tegenkomen. Wij begrijpen dat de ervaringen met dieren vaak de mooiste vakantieherinneringen van onze gasten zijn en we willen deze interacties op een verantwoordelijke en veilige manier voor mens én dier organiseren. Interacties met dieren moeten een kans zijn voor bewustwording en inspiratie, die zorgt voor blijvend respect en begrip, wat uiteindelijk leidt tot bescherming van de natuur en wilde dieren voor toekomstige generaties.

We willen zo veel mogelijk voorkomen dat we actief ervaringen of activiteiten promoten die dieren misbruiken of schaden, ongeacht of ze wild, afhankelijk van een vorm van menselijke zorg of huisdieren zijn. In plaats daarvan proberen wij onze klanten ervaringen te bieden waarbij ze dieren op een respectvolle afstand en in kleine groepen in hun natuurlijke omgeving krijgen te zien. Het is echter mogelijk dat dieren zijn geboren of terechtkomen in gevangenschap. Indien dit het geval is, verwachten wij van leveranciers dat ze voldoen aan de minimale verzorgingsnormen die vallen onder de ‘vijf domeinen’ van dierenwelzijn. Bekijk hier ons volledige beleid voor dierenwelzijn voor meer informatie.

We werken samen met onze leveranciers en onafhankelijke experts op dit gebied om te zorgen dat wij voldoen aan de industriële norm, maar we staan altijd open voor feedback van onze klanten, vooral als ze van mening zijn dat we niet voldoen aan deze norm. In een dergelijk geval moeten onze klanten contact opnemen met ons team via animalwelfare@dnata.com, zodat toepasselijke actie kan worden ondernomen.