Transparantieverklaring Modern Slavery Act

Deze Verklaring inzake Moderne Slavernij 2022/2023 wordt gedaan in navolging van sectie 54(1) van de Moderne Slavernij Wet 2015.

Inleiding

Moderne slavernij is een misdaad, een grove schending van fundamentele mensenrechten en een groeiende zorg. Deze Verklaring inzake Moderne Slavernij (Verklaring) wordt gedaan namens dnata (dnata) in navolging van Sectie 54(1) van de Moderne Slavernij Wet 2015 (Wet). Deze Verklaring wordt gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023. Verwijzingen naar de termen 'wij' en 'ons/onze' worden in deze Verklaring gebruikt om te verwijzen naar dnata.

Onder Moderne Slavernij vallen mensenhandel, slavernij, onderworpenheid, gedwongen huwelijk, dwangarbeid, schuldslavernij, de ergste vormen van kinderarbeid en misleidende werving van arbeid of diensten (Moderne Slavernij). Moderne Slavernij is een wereldwijd probleem, een misdaad, een grove schending van fundamentele mensenrechten en een groeiende zorg. Omdat Groep1 begrijpt dat elk bedrijfsgedeelte met dit probleem te maken kan krijgen, heeft deze een beleid geïmplementeerd voor het voorkomen, detecteren en melden van Moderne Slavernij in alle aspecten van het bedrijf en de toeleveringsketens. Als wereldwijde organisatie neemt de groep onze morele en ethische plicht in de strijd tegen Moderne Slavernij zeer serieus.

dnata probeert om Moderne Slavernij en mensenhandel binnen het eigen bedrijf of binnen de toeleveringsketens te voorkomen en verwacht dezelfde hoge normen van aannemers, leveranciers en andere zakelijke partners.