Privacybeleid

INTRODUCTIE

Dit Privacybeleid biedt uitleg over hoe dnata ('dnata', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'), de operator van dnata.com (de 'dnata-website'), uw persoonsgegevens verwerkt op de dnata-website.

dnata is een bedrijf uit Dubai met als hoofkantoor dnata Travel Center, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 1515, Dubai, VAE.

Wij verzamelen uw gegevens op basis van uw gebruik van de dnata-website.

UPDATES

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om te blijven voldoen aan wettelijke vereisten en vanwege de wijze waarop wij ons bedrijf runnen. Wij zullen updates aan ons Privacybeleid op de dnata-website plaatsen in het geval we besluiten om deze aan te passen. Ga regelmatig naar de dnata-website voor de laatste versie van ons privacybeleid.

WEBSITES VAN DERDEN

U vindt op de dnata-website mogelijk externe links naar websites van derden. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van websites die niet van ons zijn en raden u aan om de privacyverklaringen van een dergelijke website van een derde te lezen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN ALS U ONZE PLATFORMS GEBRUIKT

Onze dnata-website gebruikt cookies. Een 'cookie' is een klein computerbestand dat wordt gedownload op uw apparaat. Cookies verzamelen informatie terwijl u navigeert op onze dnata-website en het internet en helpt ons om u betere diensten aan te bieden en om content op maat aan te bieden. Cookies kunnen persoonsgegevens over u verzamelen. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens als u de dnata-website gebruikt en het beheer van cookie-instellingen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN ALS U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Wanneer u contact op met ons opneemt via de dnata-website, verzamelen, verwerken en gebruiken wij persoonsgegevens voor het afhandelen van uw verzoek, aanvraag of vraag.

De soorten persoonsgegevens die wij van u verzamelen als u contact met ons opneemt:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in uw aanvraag.

Wij verzamelen en verwerken ook de naam van het bedrijf dat u vertegenwoordigt op de dnata-website.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VOOR WETTELIJKE, NALEVINGS- EN REGELGEVENDE DOELEINDEN, EN VOOR HET VOORKOMEN EN DETECTEREN VAN STRAFBARE FEITEN

We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke, nalevings- en regelgevende verplichtingen voor wettelijke doeleinden, zoals reageren op een geldige wettelijke dagvaarding, claim, oproep of regelgevend bevel, en ter bescherming van ons eigendom, rechten en interesses, en het eigendom, de rechten en belangen van andere personen.

We verwerken ook uw persoonsgegevens voor het voorkomen en detecteren van strafbare feiten, waaronder het voorkomen van fraude, omwille van identiteitsverificatie

HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN

We delen uw persoonsgegevens op de manieren en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven:

 • met derde partijen die ons helpen bij het beheren van ons bedrijf en het aan u leveren van de dnata-website. Deze derde partijen bestaan uit serviceleveranciers die helpen bij het beheer van onze IT- en backofficesystemen, en het hosten van onze faciliteiten.
 • met overheden, overheidsorganisaties en -vertegenwoordigers, regelgevende instanties, wetshandhaving en anderen waar toegestaan of vereist volgens de wet in algemene zin voor het nakomen van alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en regels, en verzoeken van wetshandhandhavings-, regelgevende en andere overheidsinstanties.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben toepasselijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleid en procedures geïmplementeerd ter bescherming van de persoonsgegevens die u met ons deelt en voor de bescherming van de privacy van dergelijke gegevens.

OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren, bijvoorbeeld als we hiertoe verplicht zijn in navolging van wettelijke, regelgevende, belasting- of boekhoudvereisten, zodat we op accurate wijze uw interacties met ons kunnen vastleggen in het geval van klachten of problemen, of als we redelijkerwijs denken dat er mogelijk een rechtszaak kan optreden gerelateerd aan uw persoonsgegevens of gedrag.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt hebben over de manier waarop wij bepaalde gegevens bewaren.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonsgegevens worden mogelijk overgedragen naar en opgeslagen in de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen buiten de Verenigde Arabische Emiraten of uw land van inwoning. Sommige van deze landen kunnen vallen onder andere standaarden voor gegevensbescherming dan uw land van verblijf.

BESCHIKBARE WETTELIJKE RECHTEN VOOR HET BEHEER VAN UW PRIVACY

Als u valt onder wetgeving die u dergelijke rechten geeft, afhankelijk van bepaalde verwachtingen, en in bepaalde gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die wij uitvoeren, heeft u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • Toegang tot persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens corrigeren/verwijderen ('recht om vergeten te worden').
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking (inclusief direct marketing) van persoonsgegevens.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens.
 • Een kopie verkrijgen van beveiligingsmiddelen die voor persoonsgegevens worden gebruikt bij overdracht buiten uw jurisdictie.
 • Een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Als u toegang wilt krijgen tot de rechten die hierboven zijn vermeld, kunnen wij vragen om extra gegevens om uw identiteit te bevestigen en voor veiligheidsdoeleinden, specifiek voordat persoonsgegevens aan u worden vrijgegeven. Wij behouden ons het recht voor om hier kosten voor in rekening te brengen indien dit is toegestaan volgens de wet, bijvoorbeeld als uw aanvraag onterecht of buitensporig is.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@dnata.com, of door een bericht te sturen naar het Data Privacy Office, Emirates, P.O. Box 686, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

We zijn mogelijk niet altijd in staat om uw aanvraag volledig in te willigen, bijvoorbeeld als dit impact zou hebben op de geheimhoudingsplicht die wij ten opzichte van anderen hebben, of als we het wettelijke recht hebben om de aanvraag op een andere manier af te handelen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Het belangrijkste contactpunt voor alle kwesties aangaande dit Privacybeleid is onze Data Privacy Officer, waarmee u contact kunt opnemen via privacy@dnata.com of door een bericht te sturen naar het Data Privacy Office, Emirates Group, P.O. Box 686, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.