Firemní odpovědnost

Hero title

Vše začíná u vás

Jako komunita One dnata jsme hrdí na nadšení a energii našich lidí, kteří jsou hnací silou iniciativ dnata4good, utvářejí vizi a zajišťují, aby duch „konání dobra“ přetrvával. Doufáme, že se nám díky společnému úsilí týmu One dnata podaří i nadále rozšiřovat dopad našeho úsilí a dosáhnout hmatatelných pozitivních změn v naší globální komunitě.

Hero title

Informace o dnata4good

dnata4good je iniciativa podporovaná zaměstnanci, jejímž cílem je pomáhat komunitám, ve kterých pracujeme, žijeme a prosperujeme. Uvědomujeme si, že je důležité být společensky odpovědní a mít dopad nad rámec našich obchodních cílů. Iniciativa dnata4good se zavazuje přispívat zpět komunitám, kterým sloužíme, podporou charitativních organizací a projektů komunitního rozvoje, které jsou v souladu s našimi charitativními pilíři: Komunita, životní prostředí a osobní pohoda.

October4good

V rámci našeho programu dnata4good pořádáme každoročně kampaň October4good, která povzbuzuje naše zaměstnance k pozitivním změnám v místních komunitách po celém světě.

 

Komunita

Naši zaměstnanci s nadšením poskytují pomoc osobám, které se potýkají s katastrofami, nemocemi a krizovými situacemi. Přispěli jsme na výzkum rakoviny, centra pro osoby se speciálními potřebami, pomoc při katastrofách a četné stravovací programy. Mezi charitativní organizace, které jsme s našimi zaměstnanci podpořili, patří Armáda spásy, Červený půlměsíc v Emirátech a nadace Al Jalila. Ve spolupráci s organizací Dubai Cares jsme podpořili zpřístupnění základního vzdělání mladým studentům a dospělým ve venkovských oblastech Asie a Afriky a přispěli jsme na výstavbu 10 škol v Nepálu, Senegalu, Malawi a Kambodži.

Povědomí o rakovině prsu
Povědomí o rakovině prsu

Říjen je Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen měsícem boje proti rakovině prsu. Jako komunita One dnata budeme společně budovat povědomí, shromažďovat finanční prostředky a vyjadřovat podporu těm, kteří byli touto nemocí zasaženi.

Osobní pohoda

Věříme, že je důležité zvyšovat povědomí o otázkách duševního a všeobecného zdraví, o péči o sebe sama a o celkové pohodě našich zaměstnanců. Naše týmy se v průběhu roku angažují v důležitých tématech, aby se o nich mohlo otevřeně diskutovat a aby byli zaměstnanci spokojenější a zdravější.

Adoptujte školu
Adoptujte školu

Aby pomohla prolomit koloběh chudoby, spolupracuje dnata4good s organizací Dubai Cares na odstraňování základních překážek, které brání dětem všech věkových kategorií v dosažení základního vzdělání. Toho je dosaženo výstavbou a rekonstrukcí škol a jejich vybavením odpovídajícím zařízením, a materiální a studijní podporou.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí a volně žijících živočichů byla vždy středobodem zájmu komunity dnata4good. Neustále se snažíme podporovat neziskové projekty komunitního rozvoje, které znovu využívají materiály, snižují množství odpadu a mají pozitivní dopad. Prostřednictvím naší iniciativy „dnata Cleans The World (společnost dnata čistí svět)“ doufáme, že se nám podaří dosáhnout viditelného zlepšení přírodního prostředí v našich komunitách a zároveň připomenout globálnímu týmu naši zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

Náš charitativní závazek

Náš charitativní závazek

Společnost dnata každoročně dorovná příspěvky až do výše 1 milionu AED ve prospěch registrovaných charitativních organizací, které souvisejí s našimi třemi hlavními cíli. Ke konci roku 2018 jsme vybrali a darovali více než 5 milionů AED na podporu globálních charitativních cílů.