Prohlášení o moderním otroctví

Toto prohlášení o moderním otroctví 2022/2023 je vydáno podle § 54(1) zákona o moderním otroctví z roku 2015.

Úvod

Jedná se o trestnou činnost, hrubé porušování základních lidských práv a problém, jehož význam roste. Toto Prohlášení o moderním otroctví (dále „Prohlášení“) se vydává jménem společnosti dnata (dále „dnata“) v souladu s § 54 odst. 1 zákona o moderním otroctví z roku 2015 (dále „Zákon“). Toto Prohlášení se vydává ve vztahu k finančnímu roku končícímu dne 31. března 2023. Odkazy na pojmy „my“, „naše“ apod. se v tomto Prohlášení používají pro označení společnosti dnata.

Moderní otroctví zahrnuje obchodování s lidmi, otroctví, nevolnictví, nucené sňatky, nucené práce, dluhové otroctví, nejhorší formy dětské práce a klamavý nábor pracovníků nebo služeb (dále „Moderní otroctví“). Jedná se o trestnou činnost, hrubé porušování základních lidských práv a celosvětový problém, jehož význam stále roste. Skupina 1 si uvědomuje, že tímto problémem může být ovlivněna každá oblast jejího podnikání, proto zavedla politiku prevence, odhalování a hlášení Moderního otroctví ve všech aspektech své obchodní činnosti a dodavatelských řetězců. Jako globální organizace bere Skupina svou morální a etickou povinnost bojovat proti modernímu otroctví velmi vážně.

Společnost dnata se zavázala předcházet projevům Moderního otroctví a obchodování s lidmi v rámci své vlastní činnosti nebo v jakémkoli ze svých dodavatelských řetězců a očekává dodržování stejně vysokých standardů od všech svých dodavatelů a dalších obchodních partnerů.