Manuál dnata pro pozemní provoz. Každý den pracujeme chytřeji a bezpečněji.

Povinnou četbou je pro naši práci Manuál dnata pro pozemní provoz (dnata Ground Operations Manual, dGOM), který obsahuje globální standardy, postupy, pracovní pokyny a materiály pro školení.

Cílem dGOM je zajistit, abychom našim zákazníkům z řad leteckých společností důsledně poskytovali stejné služby kdekoli na světě. To vše je součástí skutečnosti, že jsme „Jedna dnata“

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu dgom@dnata.com

Své služby zákazníkům z řad leteckých společností poskytujeme bezpečně a důsledně
Naše osvědčené postupy jsou v souladu nebo dokonce překračují průmyslové standardy (IGOM, ISAGO/IOSA)
Své týmy na každém letišti školíme ve věci osvědčených postupů dGOM
Monitorujeme a dohlížíme na kvalitu a bezpečnost našich operací